2023 Nemzeti Bajnokság Versenyszabályzat

 1. Az esemény hivatalos elnevezése: 

Junior-Masters Funkcionális Fitnesz Nemzeti Bajnokság 2023

 1. Az esemény leírása:

A Nemzeti Funkcionális Fitnszeversenyzési Sportági Szövetség által évente megrendezett korosztályos Nemzeti Bajnokság a Funkcionális Fitnesz sportág legmagasabb szintű magyarországi rendezvénye. 2023-ban külön verseny keretében zajlik az ifjúsági, a masters és a már lezajlott felnőtt korosztályok megmérettetése a nemzeti bajnoki címekért. Ezen előbbi alap funkcióján kívül, ez a bajnokság szolgál a Nemzetközi Funkcionális Fitnesz Szövetség, az iF3 által rendezett korosztályos világbajnokságok kvalifikációjaként.

Ezen a versenyen biztosítunk lehetőséget hazánk minden olyan junior és masters versenyzőjének akik megfelelnek az életkori kategóriák korosztály besorolásának, hogy bizonyíthassa képességeit, és elnyerhesse a nemzeti bajnoki címet.

 1. Hitvallásunk:

A magyar funkcionális fitnesz sportág és annak közösségének szolgálata céljából elkötelezettek vagyunk, hogy a legszínvonalasabb versenyeket és programokat biztosítsuk minden érdekeltnek, és megteremtsük a sportág legitimitását, hírnevét, és hagyományait.

Szervezőként vállaljuk, hogy a lehető legmagasabb szintű szakmai és etikai elvek szerint szervezzük és bonyolítjuk le a versenyeinket, melyek

központi szereplőinek a versenyzőket tekintjük.

 1. Kulcsfogalmak meghatározása:

A verseny időpontja: 2023. június 30. július 1.-2. (péntek-szombat-vasárnap)

A verseny helyszíne: Zalaegerszeg Alsóerdei Sportközpont

A helyszín koordinátái: Alsóerdei Sport- és Élménypark

A verseny szervezője: NEFFISZ – Nemzeti Funkcionális Fitneszeversenyzési Sportági Szövetség (továbbiakban NEFFISZ)

Tornaigazgató: Gáspár László

Vezetőbíró: Szántó Sándor

Versenybíróság tagjai: Gáspár László, Hutterer Zsófia, Szántó Sándor, Szollár János, 

A verseny hivatalos online felületei:

– Honlap: www.neffisz.hu

– Facebook: https://www.facebook.com/FunkcionalisFitneszversenyzesiSzovetseg
– Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/949571309631297

– Instagram: https://instagram.com/officialneffisz

– E-mail: info@neffisz.hu

Vezető tisztviselők: a szervező által felhatalmazott személy, aki a Versenyszabályzat értelmezésének és végrehajtásának végső döntéshozója.

Tisztviselők: a szervező által felelős pozícióban ellenőrzési tevékenységre felhatalmazott személy (beleértve, de nem kizárólagosan

alkalmazottak, bírók és segítők).

Bírók: a szervező által kinevezett tisztviselő, akinek feladata az összes szabály betartásának biztosítása (beleértve, de nem kizárólag a jelen

Versenyszabályzat, Versenykiírás & Feladatok sztenderdjei stb.)

Futamok: adott kategóriába tartozó, különböző indulási idővel elválasztott versenyzők csoportjai.

 1. Általános szabályok
 2. A Nemzeti Bajnokságon való részvétel alapvető feltétele jelen Versenyszabályzatunk, a Kockázatvállalási

nyilatkozat, valamint a média megjelenéssel kapcsolatos szabályok, továbbá a rendezvény vezető tisztségviselőitől származó szabályok és

utasítások elfogadása és tiszteletben tartása.

 1. A részvételhez minden versenyzőnek kötelező kitöltenie minden dokumentációt, befizetni a nevezési díjakat és esetleges egyéb

költségeket, visszaigazoltan beregisztrálni, és becsekkolni az eseményekre. A versenyzők kötelesek azonosítani magukat

a rendezvényre belépések előtt, és viselniük kell az azonosításukra meghatározott hivatalos jelzéseket (ideiglenes azonosító karszalag, nyakbaakasztó azonosító badge).

 1. A NEFFISZ mint a verseny szervezője felhasználja a közösségi média csatornáit az információk gyors és széleskörű terjesztésére, azonban

regisztrált résztvevők számára az e-mail útján történő kommunikáció az irányadó.

 1. Fénykép és videó szabályozás

A versenyről készült fénykép és mozgóképi anyag a verseny szervezőjének szabadon felhasználható tartalma, melyek közlése és

felhasználása a résztvevők további beleegyezése nélkül is lehetséges a szervező promóciós tevékenysége során.

A rendezvényen megengedett fotó és videó rögzítő apparátusok használata, álló és mozgóképi anyagok készítése céljából. Az itt készült

anyagok kizárólag privát felhasználás céljából oszthatóak meg, ezek kereskedelmi jellegű felhasználása tilos a szervező előzetes írásbeli

hozzájárulása nélkül.

 1. Drónok

Tilos a verseny helyszínén bármilyen jellegű, típusú, méretű drón, távirányítású repülő eszköz használata a szervező előzetes írásbeli

hozzájárulása nélkül.

 1. Higiénia

A verseny helyszín üzemeltetője biztosítja a hatályos jogszabályoknak megfelelő higiéniai feltételeket. A versenyzők kötelesek a verseny

napján érvényben lévő közegészségügyi és járványvédelmi előírásokat betartani.

 1. A versenyfeladatok módosításának lehetősége

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan módosítsa a feladatok összetételét, azok bármely

paraméterét, a végrehajtási szabályokat és formátumot. Feladatok törlése és teljes cseréje is ide tartozik, amennyiben külső tényezők

(időjárás, egészségügyi vészhelyzet, szállítási problémák stb.) nem teszik lehetővé a meghirdetett feladatok lebonyolítását.

 1. Magatartási szabályok
 2. Általános magatartás

A Nemzeti  Bajnokságon minden résztvevőnek (beleértve, de nem kizárólag a nézőket, edzőket, kísérőket és saját futamukon kívül

jelenlévő versenyzőket):

 • Kötelező a verseny általános szabályait betartania.
 • A versenyszabályoknak megfelelően kell eljárnia.
 • Minden versenytársat, a verseny szervezőjét, tisztségviselőit és segítő személyzetét, a nézőket és a nyilvánosságot minden esetben

tisztességesen, tisztelettel és udvariasan kell kezelnie.

 • Tartózkodnia kell a visszaélésszerű, sértő vagy fenyegető magatartástól, illetve az ilyen jellegű nyelvi megnyilvánulásoktól.
 • Amennyiben egy versenyző a személyzettel szemben, akár fizikailag, akár verbálisan tiszteletlenül, sértőn, vagy durván viselkedik azért a versenyből azonnali kizárás jár.
 • Tilos szemetelni, a verseny, az annak helyt adó terület, illetve az oda- és onnan haza vezető út során.
 • Köteles jeleznie a vezető tisztségviselőknek jelen szabályzat bármilyen megsértését.
 • Az általános magatartási előírások megsértése az adott esettől függően büntetést vonhat maga után, amelyről a szervező, vagy vezető

tisztségviselők kizárólagos belátásuk szerint határoznak meg.

 1. Versenyzői magatartás

Saját futamaik során a versenyzők az általános szabályokon túlmenően:

Általánosságban betartják a “fair play” viselkedési szokványokat.

Kizárólag a kijelölt pályán haladnak.

Az egyes feladatokat az előírásoknak megfelelően hajtják végre.

Szándékosan nem akadályozhatják egy másik versenyző előrehaladását. Tolakodni, lökdösődni, másik versenyző eredményét bármilyen

módon befolyásolni szigorúan tilos.

Semmilyen módon nem fogadhatnak el fizikai segítséget (beleértve, de nem kizárólagosan támogatást, ételt, italt, felszerelést) a

szervezőktől eltérő személytől, kivéve, amennyiben azt a szervező előzetesen engedélyezte.

Felszerelésüket, személyes tárgyaikat maguknál tartják a futam során, függetlenül attól, hogy a pálya mely pozíciójában tartózkodnak. 

Nem használhatnak olyan felszerelést, amelyet a vezető tisztségviselő nem tart megfelelőnek (beleértve, de nem kizárólagosan szöges

cipők, kampók, nem a pálya részét képező kötélzetet). Kesztyű, tenyérvédő, sport szalag és egyéb kötszer használata engedélyezett.

 1. Eredmények, eredményhirdetés, óvás
 2. Eredmények megállapítása

Hasonlóan a Crossfit és az IF3 rendszeresen használt pontozási sémájához, a nemzeti bajnokságon a tradicionális pontozási sémát használjuk: az adott feladatban a versenyzők a helyezésükkel megegyező számú pontot kapnak, és ezek összege alapján a legkevesebb ponttal rendelkező versenyző nyeri a versenyt.

A pontazonossági holtversenyt a végső eredmények megállapítása során a versenybíróság oldja fel oly módon, hogy a több jobb helyezést elérő versenyző kapja a jobb helyezést. 

 1. Eredményhirdetés, díjazás

A Nemzeti Bajnokság eredményhirdetése során oklevélben részesül minden résztvevő versenyző.

A bajnoki dobogósok érem díjazásban részesülnek.

A Nemzeti bajnokok kupával kerülnek jutalmazásra.

A verseny kihirdetése idején a fentiek érvényesek, azonban a verseny kezdetéig további tárgyi/anyagi díjazások várhatóak.

 1. Óvás

Az óvásra a Nemzeti Bajnokság verseny irodájánál egy nyomtatvány kitöltésével van lehetőség.

A verseny folyamán elsődlegesen a bírói személyzet, valamint a szervező és vezető tisztségviselői ellenőrzik a versenyzők teljesítményét. A

versenyzők a bírói lapjukat aláírásukkal validálják, és elismerik az eredmények pontosságát és hitelességét. A versenyzők vagy sport szerveztük képviselője élhetnek panasszal a saját teljesítményük elbírálását illetően. A panaszt a vezető

tisztségviselők a versenybíróság keretein belül megvizsgálják és döntést hoznak a kérdéses ügyben. 

A következő példák mely esetekben nem fogadunk el óvást:

 • Élő bíráskodásban meghozott ítéletek, ‘no rep’ a bíró által
 • A legtöbb mozgástartományi hiba/hiányosságok miatt (Mozgások befejezése)
 • Guggolás mélysége
 • Karok, csípő és térdek kinyújtása
 • Stabilizáció és kontroll a fej fölé emeléseknél.
 • Súlyzó indokolatlan vagy kontrollálatlan ledobása
 • Súlyzó test mögé történő ledobása
 1. Kockázatvállalási nyilatkozat

A versenyt megelőzően megküldött Kockázatvállalási nyilatkozat kitöltése, aláírása, és a verseny helyszínére érkezéskor a regisztrációra

leadása minden, a versenyre nevezett résztvevő számára kötelező.

Közösségi felületeink

© 2023 Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség. Minden jog fenntartva.